Homo sapiens

MAP3K9

MEKK9, MLK1, PRKE1
mitogen-activated protein kinase kinase kinase 9
UBI

External Database Linkouts

CRISPR Database | VEGA | HGNC | OMIM | Entrez Gene | RefSeq | UniprotKB | Ensembl | HPRD
Download 5 Published Interactions For This Protein
110439
9606
  • Stats & Options
Switch View:
  • Interactors (4)
  • Interactions (5)
  • Network
  • Chemicals (1)
  • PTM Sites (2)