Homo sapiens

CKAP5

CHTOG, MSPS, TOG, TOGp, ch-TOG
cytoskeleton associated protein 5
UBI

External Database Linkouts

CRISPR Database | HGNC | OMIM | VEGA | Entrez Gene | RefSeq | UniprotKB | Ensembl | HPRD
Download 157 Published Interactions For This Protein
115137
9606
  • Stats & Options
Switch View:
  • Interactors (143)
  • Interactions (164)
  • Network
  • PTM Sites (77)