Homo sapiens

SUV39H2

KMT1B, RP11-2K17.2
suppressor of variegation 3-9 homolog 2 (Drosophila)
UBI

External Database Linkouts

CRISPR Database | VEGA | HGNC | OMIM | Entrez Gene | RefSeq | UniprotKB | Ensembl | HPRD
Download 89 Published Interactions For This Protein
122838
9606
  • Stats & Options
Switch View:
  • Interactors (63)
  • Interactions (89)
  • Network
  • PTM Sites (6)