Homo sapiens

TMEM110

transmembrane protein 110
UBI
131975
9606
Switch View:
  • PTM Sites 3